Tillgänglighet för Svenska eIDAS-noden

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur den svenska eIDAS-noden uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

The accessibility report for the Swedish eIDAS node in English

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från den svenska eIDAS-noden om inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss Länk till annan webbplats..

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss Länk till annan webbplats. så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med begränsad finmotorik eller styrka

Användaren ges inte möjlighet till att anpassa tidsgränsen för att läsa och använda innehållet. Tidsgränsen är 30 minuter på grund av säkerhetskrav.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Användaren ges inte möjlighet till att anpassa tidsgränsen för att läsa och använda innehållet. Tidsgränsen är 30 minuter på grund av säkerhetskrav.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Svenska eIDAS-noden.

Senaste bedömningen gjordes den 5 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 november 2021.