Du som är ansluten

Deltagare som är anslutna till Sweden Connect kan hämta information om andra deltagares tjänster, samt uppgifter som krävs för att byta information mellan deltagarna. Därför måste du hålla metadata uppdaterat och anmäla incidenter till oss.

Uppdatera oss om förändringar

Du behöver själv informera oss om uppdateringar i era tjänster genom att registrera ny metadata. Ändring av metadata tas inte automatiskt upp av Sweden Connect, eftersom det skulle utgöra en säkerhetsrisk. Innan registreringen behöver du validera metadata på nytt med hjälp av Sweden Connects metadatavalidator, så att vår handläggning går så snabbt som möjligt.

Sweden Connects metadatavalidator Länk till annan webbplats.

Kontakta support för att registrera metadata

Anmäl incidenter

Du som är ansluten till Sweden Connect för att ta emot inloggningar med utländska e-legitimationer måste underrätta DIGG om incidenter, till exempel driftstörningar eller misstänkta fel. Anmälan måste ske så snart som möjligt.

Anmäl incident