Till innehållet

Testverktyg

Du som utvecklar tjänster för uppkoppling mot Sweden Connect kan använda dig av våra verktyg för att bland annat testa SAML-implementationer. Du kan också testa inloggning med svenska och utländska e-legitimationer i dina e-tjänster.

Validera metadata

Aktörer med e-tjänster och e-legitimationsutfärdare kan använda Sweden Connects metadatavalidator för att kontrollera att SAML-metadata uppfyller kraven i tekniskt ramverk. Korrekt metadata är en förutsättning för att få ansluta till Sweden Connect.

Validatorn finns i tre miljöer: sandbox, QA och produktion. 

Sweden Connects metadatavalidator

Testa och verifiera metadata

Sweden Connects tekniska funktioner finns som tre separata miljöer: sandbox, QA och produktion. Nedan kan du läsa mer om sandbox- och QA-miljön.

Produktionsmiljön är bara till för skarpa e-tjänster och e-legitimationsutfärdare, och kräver avtal med oss. Läs mer och anslut till Sweden Connects produktionsmiljö.

Miljö
Beskrivning

Sandbox är en testmiljö som kan användas när du utvecklar tjänster innan de är färdiga att övergå i QA och produktion. Där kan du testa fritt, bekanta dig med och verifiera olika SAML-implementationer.

Sandbox är öppen för alla och du behöver inte avtal med oss, men du behöver ansöka om inloggningsuppgifter. Därefter laddar du själv upp och underhåller din metadata.

Sandbox har ingen koppling till QA- eller produktionsmiljön.

QA-miljön efterliknar produktionsmiljön så långt som möjligt och används av dig som utvecklare för att verifiera e-tjänster och metadata inför produktion. Det finns endast testanvändare i QA-miljön.

Anslutning till QA-miljön kräver avtal med oss på DIGG. Läs mer under Anslut till Sweden Connect.

Testa ditt eID

Med den här tjänsten kan du testa om en utländsk e-legitimation kan användas via eIDAS för att logga in till, och skriva under hos, svenska e-tjänster. Du kan också använda tjänsten i QA-miljön för att testa inloggning med Freja eID Plus.

Miljö
Beskrivning
I sandbox kan du som är utvecklare testa mot utländska IdP:er som är anslutna till eIDAS-noden, och svenska IdP:er som är anslutna till Sweden Connect.
I QA kan du som är utvecklare testa mot utländska IdP:er som är anslutna till eIDAS-noden, och svenska IdP:er som är anslutna till Sweden Connect.

I produktionsmiljön kan du testa mot utländska IdP:er som är anslutna till eIDAS-noden.

Den här tjänsten kan också användas av en slutanvändare som behöver testa om sin utländska e-legitimation fungerar.