Till innehållet

Tekniskt ramverk

Sweden Connects tekniska ramverk är anpassat för identitetsfederationer som baseras på SAML 2.0, och tjänster och e-legitimationsutfärdare som ansluts till Sweden Connect måste följa ramverket. Här hittar du länkar till tekniskt ramverk och till vårt arbete med ramverket på GitHub.

Tekniskt ramverk

Om ramverket

Tekniskt ramverk för Sweden Connect är anpassat för identitetsfederationer som baseras på SAML 2.0. Ramverket specifierar hur förlitande parter erhåller identitetsintyg i ett standardiserat format från en legitimeringstjänst. Legitimeringstjänsterna tillhandahålls av leverantörer av intygstjänster som har godkänts för federationen. 

Inom federationen Sweden Connect intar e-tjänster och motsvarande förlitande parter rollen som Service Provider (SP) medan legitimeringstjänster som utfärdar identitetsintyg intar rollen som Identity Provider (IdP). Det är den som innehar rollen som Identity Provider (IdP) som autentiserar användaren oavsett vilken e-tjänst som användaren legitimerar sig mot.

Tekniskt ramverk innehåller också specifikationer rörande underskriftstjänster.

Läs mer i introduktionen till tekniskt ramverk, som finns både på svenska och engelska:

Arbetet bedrivs på GitHub

Vi bedriver arbetet med tekniskt ramverk på GitHub. Där hittar du detaljer om nuvarande version samt utkasten till nästa version av ramverket. 

Sweden Connect på GitHub (github.com)

XML Schema-definitioner

Inom Tekniskt ramverk definierar vi ett antal XML-Scheman. Dessa hittar du på GitHub. 

XML-scheman för tekniskt ramverk (github.com)