Till innehållet

SAML-metadata och certifikat

Säkerheten i Sweden Connect är baserad på signerad SAML-metadata. Här hittar du teknisk information om metadata och dess signeringscertifikat.

Sweden Connects produktionsmiljö

URL:er för metadata i produktion

Här hittar du URL:erna till Sweden Connects produktionsmiljö:

Signeringscertifikat för produktionsmiljön

Produktionsmiljöns metadata är signerad med följande certifikat:

Sweden Connects QA-miljö

QA-miljön efterliknar produktionsmiljön så långt som möjligt och används av dig som utvecklare för att verifiera e-tjänster och metadata inför produktion. Det finns endast testanvändare i QA.

Anslutning till QA kräver avtal med oss på DIGG. Läs mer under Anslut till Sweden Connect.

URL:er för metadata i QA

Här hittar du URL:erna till Sweden Connects QA-miljö:

Signeringscertifikat för QA

QA-miljöns metadata är signerad med följande certifikat:

Övriga testmiljöer och testverktyg

De tre tekniska miljöerna i Sweden Connect har separata metadataregister: sandbox, QA och produktion. 

Sweden Connects testmiljöer och testverktyg