Miljarder anledningar att använda Sveriges digitala infrastruktur

Enkla transparenta tjänster för privatpersoner och företagare. Effektiva lösningar som minskar den administrativa bördan för offentlig förvaltning. Det är några av de nyttor som beräknas frigöra närmare 10 miljarder kronor för samhället – om Sveriges myndigheter, kommuner och regioner använder den gemensamma digitala infrastruktur som nu etableras.

Stora samhällsekonomiska nyttor

I två år har DIGG, tillsammans med flera andra myndigheter, haft i uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Nyligen lämnades en rapport in till regeringen, innehållande bland annat nyttoanalyser för hur infrastrukturen kan användas och skapa värde - för den offentliga förvaltningen och samhället i stort. Analyserna visar att infrastrukturen beräknas kunna skapa nyttor till ett samhällsekonomiskt värde på närmare 10 miljarder kronor under en tioårsperiod.