Till innehållet

Kontakta support

Du som offentlig aktör eller e-legitimationsutfärdare kan registrera metadata, anmäla en incident eller få svar på tekniska frågor om Sweden Connect genom att kontakta vår support.

Registrera och uppdatera metadata

För att ansluta till Sweden Connects QA- eller produktionsmiljö skickar du in metadata till oss som en bifogad fil eller länk.

Tänk på det här:

  • Innan du skickar in metadata behöver du ha kontrollerat det i Sweden Connects metadatavalidator. Om ditt inskickade metadata inte är korrekt behöver vi be dig om komplettering.
  • Meddela oss om du vill att metadata ska registreras i QA- eller produktionsmiljön. Tänk på att vi inte tillåter att samma tjänst används i båda miljöerna.
  • Är du ännu inte ansluten till Sweden Connect behöver du först göra detta. Läs mer här: Anslut till Sweden Connect.

Tekniska frågor

Kontakta vår support om du har tekniska frågor om anslutningen till Sweden Connect

Du kan också hitta svaren på de vanligaste frågorna här:

Frågor och svar

Kontaktuppgifter till oss

E-post: operations@swedenconnect.se

Vi svarar normalt inom 3-5 arbetsdagar. Tänk på att behålla ditt ärendenummer i ämnesraden så hjälper du oss att hålla ordning på våra ärenden.

Frågor om avtal

Frågor om avtal skickas till info@digg.se

Har du som privatperson frågor om e-legitimationer?

Om du som privatperson har frågor som rör e-legitimation eller eIDAS vänder du dig i första hand till den som du har skaffat din e-legitimation av.

Du kan också läsa mer om hur du skaffar, skyddar och spärrar din e-legitimation på webbplatsen elegitimation.se.