Legitimeringstjänster i Sweden Connect

Sweden Connect erbjuder legitimering mot både eIDAS-noden och mot anslutna svenska legitimeringstjänster. Här kan du läsa om vilka tjänster som ingår.

Följande legitimeringstjänster finns i Sweden Connect:

  • Sveriges eIDAS-nod
  • Freja+
  • Freja Organisations ID
  • Sweden Connect Referenstjänst (endast QA)

Sveriges eIDAS-nod

Sveriges eIDAS-nod agerar Proxy-IdP för svenska e-tjänster mot anslutna länder inom eIDAS-samarbetet. eIDAS-noden tillhandahålls av Digg.

eIDAS-noden levererar intyg innehållande attribut enligt eIDAS Natural Person Attribute Set Länk till annan webbplats..

Alla länder som är aktuella för eIDAS finns på EU:s lista över anmälda e-legitimationer.

Efter att ett lands e-legitimation har anmälts till EU och har status "notified" på EU:s lista, har de andra EU-länderna 12 månader på sig att implementera e-legitimationen i sina egna länders offentliga e-tjänster. Det finns dock inget som hindrar att ett lands e-legitimation accepteras tidigare än så.

EU:s lista över anmälda e-legitimationer (europa.eu) Länk till annan webbplats.

eIDAS-noden i QA

Denna IdP är tillgänglig att använda för alla e-tjänster inom Sweden Connect QA.

SAML entityID: https://qa.connector.eidas.swedenconnect.se/eidas

För test mot eIDAS-noden erbjuds även Sverige som ett testland. Detta är inte möjligt i produktion. Vidare finns testländerna XA och XB att tillgå vid tester.

eIDAS-noden i produktion

Denna IdP är tillgänglig att använda för alla e-tjänster inom Sweden Connects produktionsmiljö.

SAML entityID: https://connector.eidas.swedenconnect.se/eidas

Freja+

Freja+ är en e-legitimation som är godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (Digg) för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, på tillitsnivå 3.

Freja+ levererar intyg innehållande personnummer, för- och efternamn samt födelsedatum enligt attributuppsättningen Natural Personal Identity with Civic Registration Number. Länk till annan webbplats.

Freja+ i QA

För test mot Freja+ i QA krävs inget separat avtal utan endast deltagande i Sweden Connect.

SAML entityID: https://idp-sweden-connect-valfr-2017-ct.test.frejaeid.com Länk till annan webbplats.

För att kunna testa mot Freja+ behöver du använda Freja eID-appen i testläge. Du kan läsa mer om hur du konfigurerar Freja eID-appen för test och skaffar ett test-eID, på Freja eID:s webbplats.

Testinstruktioner för Freja eID (frejaeid.com) Länk till annan webbplats.

Freja+ i Produktion

För att du som offentlig aktör ska kunna ta emot e-legitimering med Freja+ inom Sweden Connect behöver du teckna avtalet för Valfrihetsystem 2017. Du hittar mer information och avtal på Diggs webbplats.

Valfrihetssystem 2017 för offentlig aktör (digg.se) Länk till annan webbplats.

SAML entityID: https://idp-sweden-connect-valfr-2017.prod.frejaeid.com Länk till annan webbplats.

Tänk på att du som har tecknat Valfrihetssystem 2017 ska markera detta i din metadata enligt Entitetskategorier och tillitsnivåer i Sweden Connect. Om entitetskategorin http://id.swedenconnect.se/contract/sc/eid-choice-2017 saknas i metadata för en e-tjänst tolkar Freja eID Plus-IdP:n det som att denna tjänst inte tecknat Valfrihetssystem 2017, och kommer inte att betjäna dessa anrop.

Sweden Connects referenstjänst

För test finns en referens-IdP som kan användas under integration och test av e-tjänster. Sweden Connects referens-IdP är en tjänst som implementerar Sweden Connects tekniska ramverk Länk till annan webbplats..

Referens-IdP:n finns bara i testmiljöer då den inte erbjuder legitimering av användare, utan dess syfte är att vara en referens för SAML-meddelanden. Vid "legitimeringssteget" väljer man helt enkelt vilken användare som ska legitimeras.

All källkod till IdP:n finns att tillgå som open source på Github: https://github.com/swedenconnect/swedish-eid-idp Länk till annan webbplats..

Denna IdP är tillgänglig att använda för alla e-tjänster inom Sweden Connect QA.

SAML entityID: **http://qa.test.swedenconnect.se/idp**