Legitimeringstjänster i Sweden Connect

Sweden Connect erbjuder legitimering mot både eIDAS-noden och mot anslutna svenska legitimeringstjänster. Här kan du läsa om vilka tjänster som ingår.

Följande legitimeringstjänster finns i Sweden Connect:

  • Sveriges eIDAS-nod
  • Freja eID Plus
  • Freja Organisations ID
  • Sweden Connect Referenstjänst (endast QA)

Sveriges eIDAS-nod

Sveriges eIDAS-nod agerar Proxy-IdP för svenska e-tjänster mot anslutna länder inom eIDAS-samarbetet. eIDAS-noden tillhandahålls av DIGG.

eIDAS-noden levererar intyg innehållande attribut enligt eIDAS Natural Person Attribute Set Länk till annan webbplats..

Alla länder som är aktuella för eIDAS finns på EU:s lista över anmälda e-legitimationer.

Efter att ett lands e-legitimation har anmälts till EU och har status "notified" på EU:s lista, har de andra EU-länderna 12 månader på sig att implementera e-legitimationen i sina egna länders offentliga e-tjänster. Det finns dock inget som hindrar att ett lands e-legitimation accepteras tidigare än så.

EU:s lista över anmälda e-legitimationer (europa.eu) Länk till annan webbplats.

eIDAS-noden i QA

Denna IdP är tillgänglig att använda för alla e-tjänster inom Sweden Connect QA.

SAML entityID: https://qa.connector.eidas.swedenconnect.se/eidas

För test mot eIDAS-noden erbjuds även Sverige som ett testland. Detta är inte möjligt i produktion. Vidare finns testländerna XA och XB att tillgå vid tester.

eIDAS-noden i produktion

Denna IdP är tillgänglig att använda för alla e-tjänster inom Sweden Connects produktionsmiljö.

SAML entityID: https://connector.eidas.swedenconnect.se/eidas

Freja eID Plus

Freja eID Plus är en e-legitimation som är godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, på tillitsnivå 3.

Freja eID Plus levererar intyg innehållande personnummer, för- och efternamn samt födelsedatum enligt attributuppsättningen Natural Personal Identity with Civic Registration Number. Länk till annan webbplats.

Freja eID Plus i QA

För test mot Freja eID Plus i QA krävs inget separat avtal utan endast deltagande i Sweden Connect.

SAML entityID: https://idp-sweden-connect-valfr-2017-ct.test.frejaeid.com Länk till annan webbplats.

För att kunna testa mot Freja eID Plus behöver du använda Freja eID-appen i testläge. Du kan läsa mer om hur du konfigurerar Freja eID-appen för test och skaffar ett test-eID, på Freja eID:s webbplats.

Testinstruktioner för Freja eID (frejaeid.com) Länk till annan webbplats.

Freja eID Plus i Produktion

För att du som offentlig aktör ska kunna ta emot e-legitimering med Freja eID Plus inom Sweden Connect behöver du teckna avtalet för Valfrihetsystem 2017. Du hittar mer information och avtal på DIGG:s webbplats.

Valfrihetssystem 2017 för offentlig aktör (digg.se) Länk till annan webbplats.

SAML entityID: https://idp-sweden-connect-valfr-2017.prod.frejaeid.com Länk till annan webbplats.

Tänk på att du som har tecknat Valfrihetssystem 2017 ska markera detta i din metadata enligt Entitetskategorier och tillitsnivåer i Sweden Connect. Om entitetskategorin http://id.swedenconnect.se/contract/sc/eid-choice-2017 saknas i metadata för en e-tjänst tolkar Freja eID Plus-IdP:n det som att denna tjänst inte tecknat Valfrihetssystem 2017, och kommer inte att betjäna dessa anrop.

Sweden Connects referenstjänst

För test finns en referens-IdP som kan användas under integration och test av e-tjänster. Sweden Connects referens-IdP är en tjänst som implementerar Sweden Connects tekniska ramverk Länk till annan webbplats..

Referens-IdP:n finns bara i testmiljöer då den inte erbjuder legitimering av användare, utan dess syfte är att vara en referens för SAML-meddelanden. Vid "legitimeringssteget" väljer man helt enkelt vilken användare som ska legitimeras.

All källkod till IdP:n finns att tillgå som open source på Github: https://github.com/swedenconnect/swedish-eid-idp Länk till annan webbplats..

Denna IdP är tillgänglig att använda för alla e-tjänster inom Sweden Connect QA.

SAML entityID: **http://qa.test.swedenconnect.se/idp**