Till innehållet

Driftstatus för EU-länder

Här kan du se aktuell driftstatus för de EU-länder som är anslutna till Sveriges eIDAS-nod.

Status i produktion

Status i QA

Så fungerar driftstatus för EU-länder

Den här sidan visar resultatet av tester som simulerar inloggningar med utländska e-legitimationer mot Sveriges eIDAS-nod. Vi gör testerna automatiskt och frekvent för att säkerställa att Sverige har en fungerade koppling till de anslutna länderna.

Tänk på att du behöver uppdatera sidan manuellt för att se aktuell driftstatus, sidan laddas inte om per automatik.

Driftstatus i QA och produktion

Driftstatus visar resultatet av våra tester i två olika miljöer, QA och produktion:

  • I QA-miljön genomför vi inloggningar till tjänsten Testa ditt eID i QA, med testanvändare som vi har fått från de andra EU-länderna.

  • I produktionsmiljön simulerar vi tester genom att påbörja en inloggning till tjänsten Testa ditt eID i produktion via det andra landets eIDAS-proxy-tjänst. Det gör vi för att verifiera att Sweden Connect har en fungerande koppling till landet.

Alla länder är ännu inte anslutna

För att ett annat land ska bli anslutet till Sveriges eIDAS-nod behöver de först anmäla en eller flera e-legitimationer till EU enligt EU-förordningen eIDAS (EU nr 910/2014), och därefter genomföra en teknisk anslutning mot Sveriges eIDAS-nod.

Om du saknar ett land på den här driftsidan beror det på att de ännu inte har gjort någon anmälan, eller att de ännu inte har kommit tillräckligt långt med anslutningen.

Lär dig mer

EU:s lista över anmälda e-legitimationer (ec.europa.eu)

EU-förordningen eIDAS (EU) 910/2014 (eur-lex.europa.eu)

Om flaggikonerna

Flaggikonerna är gjorda av Freepik från www.flaticon.com

Icons made by Freepik from www.flaticon.com